Naše vize, poslání, hodnoty, cíle

Firemní kultura

Vidění

Vedoucí postavení v globálním průmyslu, posílení globálního postavení čínského průmyslu ochrany rostlin, vytváření daní a zaměstnanosti pro společnost, poskytování příležitostí k seberealizaci zaměstnancům a materiální základ pro šťastný život

Hodnoty

Poskytujeme nákladově efektivní a bezpečné produkty, levné a efektivní služby prostřednictvím inovací produktů a služeb

Cíle

Chinally propaguje vytvořené v Číně, Chinally propaguje vytvořené v Číně

Mise

Zajistit kvantitativní a kvalitativní zabezpečení dodávek potravin pro lidi